Wpn_help_banner

Øyvind Holmstad 's Profile

Øyvind Holmstad

Details

  • Joined: 28/01/2011
  • Last Updated: 28/01/2011
  • Location: Gjøvik, Norway
  • Climate Zone: Cold Temperate
  • Gender: Male
  • Web site: permaliv.blogspot.com/My Projects

(projects i'm involved in)Projects

(projects i'm following)

    wandoo ridge food forest Alvastien Telste

Contacts

Followers

Andrew McMillion Brad Hamilton Bronwyn White Chris McLeod Dan West Daniel Larsson Delphine Drory Eirik Hordnes Elena Katarina Gullberg Strømfeldt Elin Enger Mollestad gamal ali Gordon Williams Hannes Dettmann Isaac Harkness Jim Mandal Joakim Pettersson Joel Albertsson Ken Bird Kevin Jarvis Lars Vassenden Mustafa Fatih Bakir Russ Purvis Sami email500@gmx.com Zeljko Serdar

Following

Alex Vincent Aranya Gardens Bronwyn White Chris McLeod Dan West Eirik Hordnes Geoff Lawton Harald Brynlund-Lima Janell Kapoor WPN System Mechanic

Report Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Naturlig ventilasjon og pustende konstruksjoner

Reason:

or cancel

Back to Øyvind Holmstad's profile

Naturlig ventilasjon og pustende konstruksjoner

Posted by Øyvind Holmstad almost 4 years ago

There is no way to be whole as a human with artificial ventilation systems and sealed plastic walls, because these solutions represent the machine age and is an attack at human Biophilia. Although the article is in Norwegian it has useful English links.

Orginal artikkel hos Permaliv her. Denne er oppdatert med ny informasjon og har fine illustrasjoner.

Istedenfor å angripe årsakene til at vi trenger økt luftutskifting, velger myndighetene å feie disse under teppet og heller satse på økte krav til ventilasjon, noe som i praksis betyr påtvungne avanserte ventilasjonsanlegg. Da ventilasjonsindustrien er en milliardindustri er det nærliggende å anta at de har en finger med i dette spillet.

Ventilasjonsbehov og diffusjonsåpne konstruksjoner henger nøye sammen, fordi man ventilerer først og fremst for å få ut overskuddsfuktighet i huset. Bruker man materialer som er gode fuktregulatorer, som heltre, lavbrent teglstein eller adobe, og ikke dekker over disse med akrylmaling eller lignende, faller det meste av ventilasjonsbehovet bort. Disse avdunster heller ikke giftstoffer slik syntetiske materialer gjør.

Å legge plastsperre i veggen er en håpløs konstruksjon, først og fremst fordi man hindrer den naturlige fuktvandringen. Men også fordi den er utsatt for perforeringer under byggeprosessen og senere ved opphenging av bilder, hyller, lamper etc. Varigheten er neppe mer enn ca 40 år.

Ventilasjonssystemer må vedlikeholdes og den dagen produsenten går konkurs får man ikke lengre filtere (like overpriset som støvsugerposer), reservedeler og service. Man blir ekspertavhengig! Naturlig ventilasjon derimot spiller på lag med naturen og er 100 prosent driftssikkert, fordi det beste systemet er det som ikke inneholder deler som trenger vedlikehold eller utskiftinger.

Stillegående ventilasjonsanlegg har ofte forskjøvet deler av lyden til infralydområdet. Trykkbølgene vil allikevel absorberes av kroppen, særlig ved større anlegg i kontorbygg etc. kan dette medføre hodepine og muskelspenninger. Støy i det hørbare spekteret er selvsagt ikke noe bedre.

Støv, fukt og bakterievekst i luftrørene er ille nok for innemiljøet. Men kanskje enda verre er den nær totale utslettelsen av de helsefremmende (negativt ladede) luftionene, ikke uten grunn omtalt som "luftens honning".

Det er et faktum at ionekonsentrasjonen (av de gode, negativt ladede ionene) svekkes med 20 prosent for hver andre meter man pumper luft gjennom ventilasjonskanaler (innluft i balanserte ventilasjonsanlegg), samtidig som mengden uheldige positivt ladede ioner øker. Les mer om de lette luftionenes betydning for et godt innemiljø i denne rapporten.

Husk at ventiler ikke bør plasseres lengre ned enn maksimalt 20 cm under himling, slik at man får en klebende kaldluftstrøm som spres etter taket før den faller ned. Romhøyde på 270 cm er en fordel fordi da vil den kalde lufta bedre blande seg med den varme innen den når oppholdssonen.

Dypest sett er kunstig ventilasjon og diffusjonstette konstruksjoner et angrep må menneskets biofili eller naturkjærlighet, fordi mennesker trives best når de er omgitt av naturmaterialer og prosesser som spiller på lag med naturen.

Les mer om ventilasjon:

Høringsuttalelse fra Gaia Arkitekter vedr. påtvungen balansert ventlasjon. Kunstig ventilasjon skaper flere problemer enn det løser, se også det ellevende bygningsbiologiske prinsipp.

Et godt lite hefte om naturlig ventilasjon fra Ecobygg - special

Bygningsintegrert ventilasjon

Les mer om diffusjonsåpne konstruksjoner:

Betydningen av diffusjonsåpne konstruksjoner

Den "pustende" veggen

Isolasjonsmaterialer av trevirke

Sunne isolasjonsmaterialer, et svensk hefte

Oversikt over isolasjonsmaterialer

Les mer om ionebalansens betydning for innemiljøet:

Ionization and Air Quality - A Technological Study

Planter for innemiljøet:

10 planter som forbedrer inneklimaet!

Les min kronikk i Nationen:

Økologiske trehus

Andre relevante artikler og hjemmesider:

Helserisiko med passivhus!

Miljøvennlige Aktivhus. Se også her + her.

Comments (0)

You must be logged in to comment.

Report Naturlig ventilasjon og pustende konstruksjoner

Reason:

or cancel