Logo primary
Logo secondary
Zülfikar Abaz 's Profile
Zülfikar Abaz
Details
Joined:
27/11/2017
Location:
İstanbul, Turkey
Climate Zone:
Mediterranean

My Projects

(projects i'm involved in)


Followers
Alper Can Kılıç
Following
Geoff Lawton
View Updates

About Zülfikar Abaz

20 Şubat 1978 yılında Çorum'da doğdum. İlk okul, orta okul ve lise hayatım tamamen, üniversite hayatımın ise büyük bir kısmı doğduğum köyde geçti. Karasal iklim özelliklerinin hakim olduğu bölgede kuru tarım yöntemi uygulanmakta idi. Bu yöntemin geleneksel bütün evrelerinde çalıştım. Toprak işlemeden tohum bırakmaya, hasattan nişasta üretimine kadar geleneksel bütün yöntemleri doğal ortamında ve kendiliğinden gerçekleşen bir süreçte hayatımın bir parçası olarak deneyimledim. Yerli ırkların ıslahı ve korunmasına yönelik çalışmalar yaptım. Besi ve mera hayvancılığını büyük ve küçükbaş olarak yürüttüm. Kümes hayvancılığı ve arıcılık diğer faaliyetlerim arasındadır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünü bitirdikten sonra doğaya, tarıma ve hayvancılığa bakış açım değişti. Konvansiyonel tarım yerine organik tarım yapılması gerektiği düşüncesinden hareketle doğaya bütünsel bir yaklaşımla permakültürü keşfettim. Bu alanda bireysel ve yerel çalışmalar içinde bulundum daha ziyade. Bu noktadan sonra ulusal ve uluslararası etkinliklerin bir parçası olarak bölgesel değil küresel çözümlere hizmet etmek istiyorum.

Updates

My Badges
Pdc teacher
My Permaculture Qualifications
Other course verified
Introduction to permaculture
Type: Introduction to Permaculture
Teacher: Taner Aksel
Location: Belentepe Permaculture
Date: Nov 2017
Other course verified
Introduction to Permaculture
Type: Introduction to Permaculture
Teacher: Andrew Millison
Location: Online
Date: Apr 2018
Verified
Permaculture Design Certificate Course
Type: Permaculture Design Certificate (PDC) course
Teacher: Taner Aksel
Location: Belentepe Permaculture
Date: Apr 2018
0 PDC Graduates (list)
0 PRI PDC Graduates (list)
0 Other Course Graduates (list)
have acknowledged being taught by Zülfikar Abaz
0 have not yet been verified (list)
Climate Zones
Zülfikar Abaz has permaculture experience in:
Mediterranean
Arid
Semi Arid
Steppe

Report Zülfikar Abaz

Reason:

or cancel

Hide Zülfikar Abaz

Reason:

or cancel