Logo primary
Logo secondary
Øyvind Holmstad 's Profile
Øyvind Holmstad
Details
Joined:
28/01/2011
Last Updated:
28/01/2011
Location:
Gjøvik, Norway
Climate Zone:
Cold Temperate
Gender:
Male
Web site:
permaliv.blogspot.com/

My Projects

(projects i'm involved in)


Projects

(projects i'm following)

wandoo ridge food forest Alvastien Telste KPAF Katunggan Permaculture Adventure Farm
Followers
Andrew McMillion Brad Hamilton Bronwyn White Chris McLeod Dan West Daniel Larsson Delphine Drory Eirik Hordnes Elin Enger Mollestad gamal ali Gordon Williams Hannes Dettmann Isaac Harkness Jim Mandal Joakim Pettersson Joel Albertsson katarina stroemfeldt Ken Bird Kevin Jarvis Lars Vassenden Mustafa Fatih Bakir Russ Purvis Sami email500@gmx.com Zeljko Serdar
Following
Alex Vincent Aranya Austin Bronwyn White Chris McLeod Dan West edna lee Eirik Hordnes Geoff Lawton Harald Brynlund-Lima Janell Kapoor Joel Lee

Back to Øyvind Holmstad's profile

Jordskip, kjernedesign hvor selveste kjernen mangler

Posted by Øyvind Holmstad about 9 years ago

James Alexander Arnfinsen har laget et interessant intervju med Mehdi Nodehi, lederen for Earthship Biotecture Sweden.

James Alexander Arnfinsen har nylig laget et interessant intervju med Mehdi Nodehi, lederen for Earthship Biotecture Sweden:

Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

Selv elsker jeg kjernedesign, dvs. at ethvert systems behov imøtekommes så nært selve kjernen som mulig, da dette også er kjernen i permakultur.

"When the needs of a system cannot be met from within itself, we pay the price in energy and pollution." - Bill Mollison 

Dessverre har jordskipsbevegelsen bommet stygt på det overordnede målet for bærekraftig arkitektur, dette er skjønnhet.

De aller fleste jordskipene er like stygge som dette eksemplaret, +/- 1. Foto: Biodiesel33


Jordskipene i Michael Reynolds ånd er skapt ut fra et mekanistisk verdensbilde, ikke et spirituelt verdensbilde. De femten livsverdiene som naturen benytter seg av når den skaper helhet, når den transformerer materie til animert struktur, er like fraværende som i modernistiske kirkebygg!

I intervjuet forteller Nodehi at de ikke har fokuset på teori. Dette er utrolig synd, fordi de burde absolutt tatt seg tid til å lese Christopher Alexanders bøker. Ikke bare det at flere fundamentale "pattern" er fraværende i jordskip etter jordskip, selve skjønnhetens struktur, dokumentert i The Nature of Order, glimrer med sitt fravær. Som Salingaros ville ha sagt det: "They have boxed themselves into a prison of images".

Nok et mislykket jordskip, et postmodernistisk rølperi hvor de femten livsverdiene er like fraværende som i "moderne" kirkebygg


Et kjerneprinsipp for jordskipsbyggingen er å resirkulere brukte materialer, et godt prinsipp. Det synes allikevel som om de tror at flasker kan erstatte våre nedarvede biofiliske behov for ornamentering, noe de selvsagt ikke kan.

Her er et vellykket eksempel på gjenbruk av glassflasker som dekor. Foto: Inspiration Green


De seks designprinsippene til et jordskip kan jeg imidlertid slutte helhjertet opp om. Men jordskipsbevegelsen må skjerpe seg og begynne å lese Christopher Alexander. Kan vi få til en symbiose av Reynolds og Alexander vil dette være et stort skritt for menneskeheten!

Comments (0)

You must be logged in to comment.

My Permaculture Qualifications
Verified
Permaculture Design Course
Type: Permaculture Design Certificate (PDC) course
Teacher: Aranya Austin
Location: Orreviks Gård, Sweden
Date: Jul 2011

Report Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Jordskip, kjernedesign hvor selveste kjernen mangler

Reason:

or cancel

Report Jordskip, kjernedesign hvor selveste kjernen mangler

Reason:

or cancel