Logo primary
Logo secondary
Øyvind Holmstad 's Profile
Øyvind Holmstad
Details
Joined:
28/01/2011
Last Updated:
28/01/2011
Location:
Gjøvik, Norway
Climate Zone:
Cold Temperate
Gender:
Male
Web site:
permaliv.blogspot.com/

My Projects

(projects i'm involved in)


Projects

(projects i'm following)

wandoo ridge food forest Alvastien Telste KPAF Katunggan Permaculture Adventure Farm
Followers
Andrew McMillion Brad Hamilton Bronwyn White Chris McLeod Dan West Daniel Larsson Delphine Drory Eirik Hordnes Elin Enger Mollestad gamal ali Gordon Williams Hannes Dettmann Isaac Harkness Jennie Vick Jim Mandal Joakim Pettersson Joel Albertsson katarina stroemfeldt Ken Bird Kevin Jarvis Lars Vassenden Mustafa Fatih Bakir Russ Purvis Sami email500@gmx.com Zeljko Serdar
Following
Alex Vincent Aranya Austin Bronwyn White Chris McLeod Dan West edna lee Eirik Hordnes Geoff Lawton Harald Brynlund-Lima Janell Kapoor Joel Lee

Back to Øyvind Holmstad's profile

Jordskipenes tidsalder

Posted by Øyvind Holmstad over 13 years ago

Another old article, quite naive, but still with some value. Too bad just to trash it! Or what do you think? (In Scandinavian language)

På 1700-tallets Jæren bodde folk i to hustyper, en av tre og en av torv og stein halvt nedgravd i bakken. Foruten å være rimeligst var torvhusene langt lunere. Likevel ble torvhusbeboerne satt under permanent belæring fra trehusbeboerne om hvor ”ufint” de bodde. Gammen er tilsvarende en svært klimatilpasset konstruksjon, av de første boformene som så dagens lys her nord.Gamme

”Greater World Sustainable Community” i Taos, New Mexico, er jordskipenes hovedbase, hvorfra de erobrer verden. Et jordskip er som en moderne samegamme, som i tillegg til å være tilpasset et skiftende klima kan tilby en levestandard som på mange måter overgår konvensjonell standard, men uten å tære på naturressursene. Beregnet for å takle den sivilisasjonskrisen (se her + her + her + her + her) vi nærmer oss med hastige skritt, lik et romskip med innebygde kretsløpsfunksjoner. Som byr på friske frukter og grønnsaker rett fra vindusposten, i en nordisk vinter. Frigjort fra sårbar infrastruktur som vann, avløp, elektrisitet, transport, etc. Vekk fra det skjøre, ressurssløsende og fremmedgjørende lineærhuset, over til det robuste, bevarende og livgivende kretsløpshuset. Kretsløpsøkonomien må bygges opp av så små sirkler som mulig, der kretsløpshuset utgjør selve kjernen i kretsløpssamfunnet.

"Rather than the home thought of as only a shelter, we need to begin to redefine the home as a potential 'provider'. The result will be our own increased well-being as well as the future well-being of planet Earth."

Shane Smith, Author

Jordskip

For konsumentmennesket kan kretsløpshuset virke overveldende. Det moderne mennesket er historiens mest hjelpeløse, en naturlig følge av et tiltagende spesialisert og sektorisert samfunn. Et ekspertvelde, hvor individets egenart og lokalsamfunnets samarbeidsdynamikk blir skadelidende. Den antatt ”lykkelige og privilegerte” samfunnsborger står slik tilbake med kun to forpliktelser, å tjene penger og å more seg. Eller "brød og sirkus", for å bruke den romerske satirikeren Juvenals egne ord.

Mike Reynolds

Michael Reynolds er arkitekten bak jordskipene, med ekte kjærlighet til jorden og mennesker som drivkraft. Bak ligger en enkel filosofi basert på de tre Rer: ”Reduce, Reuse and Recycle” (redusere, gjenbruke og gjenvinne), i nevnte prioritetsrekkefølge. Ved å verdsette og nyttiggjøre alle tilgjengelige ressurser går ingenting til spille. Vi må gjenbruke og gjenvinne alt vi forbruker, alt det vi ikke makter å redusere vekk. Kun slik kan vår sivilisasjon overleve.

Vanligvis bygges skipene opp av brukte bildekk fylt med hardpakket jord, et genialt gjenbruk av et problemavfall, som gir en robust konstruksjon. Men ”earthships” er et fleksibelt konsept og er ikke bundet opp til et bestemt materialvalg. Så lenge den grunnleggende kretsløpsfilosofien utgjør fundamentet, ligger alle muligheter åpne. Grunnet den intensive planteproduksjonen er det nødvendig med effektive fuktregulatorer, som adobe, kalk- og leirpuss.

”Earthships” og ”Biotecture” anbefales av permacultureprinciples.com. Permakultur foreskriver et sirkulært, fleksibelt og holistisk samfunn, med studiet av økosystemene og gamle natursamfunn til grunn. Klimaproblemene, overforbruket av naturressursene, befolkningseksplosjonen og ødeleggelsen av verdenshavene (forsuring, forsøpling, forgiftning, overfiske, etc.), er fire i seg selv alvorlige tragedier som går sammen mot et punkt, i en stor katastrofe, som vil ramme verden om 30 – 70 år. Å fortsette å bygge videre på et system som ikke er rustet til å møte dette senarioet er uklokt og amoralsk. Av de beste alternativene tilgjengelig i dag er permakultur som designsystem og biotektur som arkitektur, der jordskipene peker seg ut som særdeles velegnet for å takle det globale uværet verden beveger seg inn i. Uværsskyene ligger tykke over horisonten, skaff deg et jordskip for deg og dine.

”Earthship Biotecture” tilbyr på sin hjemmeside, earthship.net, bøker og seminarer. Den nye boka Comfort In Any Climate viser hvor godt egnet denne byggeteknikken er under alle himmelstrøk. Journey, ei inspirerende kaffebordbok med mange flotte bilder, vil kunne fremme gode drømmer til en kaffekopp, eller spennende diskusjoner rundt bordet.

Måtte vi se begynnelsen på en ny tid, jordskipenes tidsalder, for vårt jord!

Videre lesning:

Earthships & Permaculture: A Potent Tag-Team

Step By Step Earthship Construction in Normandy

Earthship New Zealand. Da Stavanger og New Zealand har sammenfallende klima burde denne sida være av særlig interesse for mange nordmenn. Den botaniske hagen i Stavanger har en egen avdeling fra New Zealand for å dokumentere likhetene. Solinnstrålingen vil dog bli vesentlig mindre vinterstid her.

Comments (0)

You must be logged in to comment.

My Permaculture Qualifications
Verified
Permaculture Design Course
Type: Permaculture Design Certificate (PDC) course
Teacher: Aranya Austin
Location: Orreviks Gård, Sweden
Date: Jul 2011

Report Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Øyvind Holmstad

Reason:

or cancel

Hide Jordskipenes tidsalder

Reason:

or cancel

Report Jordskipenes tidsalder

Reason:

or cancel